10-05-2018 wykonanie pięcioletniego sprawdzenia technicznego budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych