14-06-2018 obsługa węzła cieplnego i kotłowni opalanych gazem

14-06-2018 r Nr sprawy 14/IN/UZP/2742/18 postępowanie do 30 tys. euro na obsługę węzła cieplnego i kotłowni opalanych gazem w obiektach zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w latach 2018/2021 Zaproszenie do składania ofert Instrukcja dla oferentów Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2 – wzór umowy nr 1 Załącznik nr 3 – wzór umowy Czytaj dalej…