12-09-2018 sprawdzenie stanu technicznego wewnętrznych instalacji gazowych

12-09-2018r Nr sprawy 21/IN/ZPU/3889/18 Postępowanie do 30 tys. euro Sprawdzenie stanu technicznego wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach komunalnych i Wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2018r. oraz niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieszczelności.  Zaproszenie do składania ofert Instrukcja dla oferentów Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2 – wzór umowy Załącznik nr 3 Czytaj dalej…