16-11-2018 Wykonanie instalacji c.o. w lokalu mieszkalnym przy ul. Ogrodowej 38/1

16-11-2018r Nr sprawy 25/INZRB/4626/18 Postępowanie do 30 tys. euro Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zasilanej kotłem na gaz w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku przy ul. Ogrodowej 38 w Kowarach Zaproszenie do składania ofert Instrukcja dla oferentów Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2 – wzór umowy Załącznik nr 3 – przedmiar robót Czytaj dalej…