17-12-2018 Gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji wodociągowych , kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w 2019r

17-12-2018r N r sprawy 29/IN/ZPU/5103/18 Postępowanie do 30 tys. euro Gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji wodociągowych , kanalizacyjnych, gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2019r  Zaproszenie do składania ofert Instrukcja dla oferentów Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2 – wzór Czytaj dalej…

04-12-2018 Gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji wodociągowych , kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w 2019r

04-12-2018r Nr sprawy 28/IN/ZPU/4885/2018 Postepowanie do 30 tys. euro Gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych , gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach  w 2019 r Zaproszenie do składania ofert Instrukcja dla oferentów Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2 – wzór Czytaj dalej…

04-12-2018 Gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji elektrycznych w 2019r

Nr sprawy 27//IN/ZPU/4884/2018 postępowanie do 30 tys. euro  Gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2019r Zaproszenie do składania ofert Instrukcja dla oferentów Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2 – wzór umowy Załącznik nr 3 – wykaz budynków Wspólnot Czytaj dalej…