16-11-2018 Wykonanie instalacji c.o. w lokalu mieszkalnym przy ul. Ogrodowej 38/1