15-01-2019 Przetarg na wykonanie usług kominiarskich w budynkach komunalnych w 2019r

15-01-2019r Nr sprawy 1/IN/ZPU/222/19 Postepowanie do 30 tys. euro na wykonanie usług kominiarskich w budynkach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach w 2019roku. Zaproszenie do składania ofert Instrukcja dla oferentów Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2 – wzór umowy Załącznik nr 3 – wykaz budynków Wspólnot Załącznik nr 4 – oświadczenie oferenta Czytaj dalej…

15-01-2019 Bieżąca obsługa wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach komunalnych w 2019r

15-01-2019r  Nr sprawy 2/IN/ZPU/223/19 Postępowanie do 30 tys. euro na bieżącą obsługę wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach  i lokali będących własnością Gminy Kowary usytuowanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w 2019 roku. Zaproszenie do składania ofert Instrukcja dla oferentów Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2 – wzór Czytaj dalej…

15-01-2019 Bieżąca obsługa wewnętrznych instalacji wodociągowych , kanalizacyjnych gazowych i centralnego ogrzewania w 2019r

15-01-2019r  Nr sprawy 3/IN/ZPU/224/19  Postępowanie do 30 tys. euro na bieżącą obsługę wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych ,wodociągowych, gazowych i centralnego ogrzewania w obiektach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach i lokali będących własnością Gminy Kowary usytuowanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w 2019roku.  Zaproszenie do składania ofert Instrukcja dla oferentów Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik Czytaj dalej…