15-07-2019 Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. 1-go Maja 90 w Kowarach

15-07-2019r Ogłoszenie nr 9/19 Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. 1-go Maja 90 w Kowarach Treść ogłoszenia Załącznik nr 1 – wzór umowy Załącznik nr 2 – oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków przetargu Załącznik nr 3 – oświadczenie dla gastronomii Załącznik nr 4 – regulamin przeprowadzania przetargów Załącznik nr 5 – wzór protokołu zdawczo-odbiorczego

15-07-2019 Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Szkolnej 9 w Kowarach

15-07-2019r Ogłoszenie nr 8/19 Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Szkolnej 9 w Kowarach Treść ogłoszenia Załącznik nr 1 – wzór umowy Załącznik nr 2 – oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków przetargu Załącznik nr 3 – oświadczenie dla gastronomii Załącznik nr 4 – regulamin przeprowadzania przetargów Załącznik nr 5 – wzór protokołu zdawczo-odbiorczego

15-07-2019 Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. 1-go Maja 24/24Aw Kowarach

15-07-2019r Ogłoszenie nr 7/19 Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. 1-go Maja 24/24A w Kowarach Treść ogłoszenia Załącznik nr 1 – wzór umowy Załącznik nr 2 – oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków przetargu Załącznik nr 3 – oświadczenie dla gastronomii Załącznik nr 4 – regulamin przeprowadzania przetargów Załącznik nr 5 – wzór protokołu zdawczo-odbiorczego

15-07-2019 Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. 1-go Maja 76 w Kowarach

15-07-2019r Ogłoszenie nr 6/19 Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. 1-go Maja 76 w Kowarach Treść ogłoszenia Załącznik nr 1 – wzór umowy Załącznik nr 2 – oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków przetargu Załącznik nr 3 – oświadczenie dla gastronomii Załącznik nr 4 – regulamin przeprowadzania przetargów Załącznik nr 5 – wzór protokołu zdawczo-odbiorczego

12-07-2019 Przetarg na rozbiórkę budynków mieszkalnych przy ul. Wiejskiej 25 i Wiejskiej 27

12-07-2019r Nr sprawy 8/ZPU/2961/19 Postępowanie do 30 tys. euro na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień łącznie z pozwoleniem na rozbiórkę budynków mieszkalnych przy ul. Wiejskiej 25 i 27 w Kowarach. Zaproszenie do składania ofert Instrukcja dla oferentów Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2 – wzór umowy Załącznik Czytaj dalej…

11-07-2019 Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Jeleniogórskiej 5 w Kowarach

11-07-2019r Ogłoszenie nr 5/19 Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Jeleniogórskiej 5 w Kowarach Treść ogłoszenia Załącznik nr 1 – wzór umowy Załącznik nr 2 – oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków przetargu Załącznik nr 3 – oświadczenie dla gastronomii Załącznik nr 4 – regulamin przeprowadzania przetargów Załącznik nr 5 – wzór protokołu zdawczo-odbiorczego

11-07-2019 Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Ogrodowej 38 w Kowarach

11-07-2019r Ogłoszenie nr4/19 Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Ogrodowej 38 w Kowarach Treść ogłoszenia Załącznik nr 1 – wzór umowy Załącznik nr 2 – oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków przetargu Załącznik nr 3 – oświadczenie dla gastronomii Załącznik nr 4 – regulamin przeprowadzania przetargów Załącznik nr 5 – wzór protokołu zdawczo-odbiorczego

10-07-2019 Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Bema 12 w Kowarach

10-07-2019r Ogłoszenie nr 3/19 Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Bema 12 w Kowarach Treść ogłoszenia Załącznik nr 1 – wzór umowy Załącznik nr 2 – oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków przetargu Załącznik nr 3 – oświadczenie dla gastronomii Załącznik nr 4 – regulamin przeprowadzania przetargów Załącznik nr 5 – wzór protokołu zdawczo-odbiorczego

10-07-2019 Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. 1-go Maja 77 w Kowarach

10-07-2019r Ogłoszenie nr 2/19 Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. 1-go Maja 77 w Kowarach Treść ogłoszenia Załącznik nr 1 – wzór umowy Załącznik nr 2 – oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków przetargu Załącznik nr 3 – oświadczenie dla gastronomii Załącznik nr 4 – regulamin przeprowadzania przetargów Załącznik nr 5 – wzór protokołu zdawczo-odbiorczego

10-07-2019 Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. 1-go Maja 26/28 w Kowarach

10-07-2019r Ogłoszenie nr 1/19 Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. 1-go Maja 26/28 w Kowarach Treść ogłoszenia Załącznik nr 1 – wzór umowy Załącznik nr 2 – oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków przetargu Załącznik nr 3 – oświadczenie dla gastronomii Załącznik nr 4 – regulamin przeprowadzania przetargów Załącznik nr 5 – wzór protokołu zdawczo-odbiorczego