17-10-2019 Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Bema 12 w Kowarach

17-10-2019r Ogłoszenie nr 32/2019 Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Bema 12 w Kowarach Treść ogłoszenia Załącznik nr 1 – wzór umowy Załącznik nr 2 – oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków przetargu Załącznik nr 3 – oświadczenie dla gastronomii Załącznik nr 4 – regulamin przeprowadzania przetargów Załącznik nr 5 – wzór protokołu zdawczo-odbiorczego

15-10-2019 Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Ogrodowej 2 w Kowarach

15-10-2019r Ogłoszenie nr 31/2019 Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Ogrodowej 2 w Kowarach Treść ogłoszenia Załącznik nr 1 – wzór umowy Załącznik nr 2 – oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków przetargu Załącznik nr 3 – oświadczenie dla gastronomii Załącznik nr 4 – regulamin przeprowadzania przetargów Załącznik nr 5 – wzór protokołu zdawczo-odbiorczego

15-10-2019 Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. 1-go Maja 90 w Kowarach

15-10-2019r Ogłoszenie nr 30/2019 Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. 1-go Maja 90 w Kowarach Treść ogłoszenia Załącznik nr 1 – wzór umowy Załącznik nr 2 – oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków przetargu Załącznik nr 3 – oświadczenie dla gastronomii Załącznik nr 4 – regulamin przeprowadzania przetargów Załącznik nr 5 – wzór protokołu zdawczo-odbiorczego

15-10-2019 Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Jeleniogórskiej 5 w Kowarach

15-10-2019r Ogłoszenie nr 29/2019 Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Jeleniogórskiej 5 w Kowarach Treść ogłoszenia Załącznik nr 1 – wzór umowy Załącznik nr 2 – oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków przetargu Załącznik nr 3 – oświadczenie dla gastronomii Załącznik nr 4 – regulamin przeprowadzania przetargów Załącznik nr 5 – wzór protokołu zdawczo-odbiorczego

15-10-2019 Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. 1-go Maja 76 w Kowarach

15-10-2019r Ogłoszenie nr 28/2019 Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. 1-go Maja 76 w Kowarach Treść ogłoszenia Załącznik nr 1 – wzór umowy Załącznik nr 2 – oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków przetargu Załącznik nr 3 – oświadczenie dla gastronomii Załącznik nr 4 – regulamin przeprowadzania przetargów Załącznik nr 5 – wzór protokołu zdawczo-odbiorczego

15-10-2019 Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. 1-go Maja 24/24Aw Kowarach

15-10-2019r Ogłoszenie nr 27/2019 Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. 1-go Maja 24/24A w Kowarach Treść ogłoszenia Załącznik nr 1 – wzór umowy Załącznik nr 2 – oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków przetargu Załącznik nr 3 – oświadczenie dla gastronomii Załącznik nr 4 – regulamin przeprowadzania przetargów Załącznik nr 5 – wzór protokołu zdawczo-odbiorczego

15-10-2019 Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Szkolnej 9 w Kowarach

15-10-2019r Ogłoszenie nr 26/2019 Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Szkolnej 9 w Kowarach Treść ogłoszenia Załącznik nr 1 – wzór umowy Załącznik nr 2 – oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków przetargu Załącznik nr 3 – oświadczenie dla gastronomii Załącznik nr 4 – regulamin przeprowadzania przetargów Załącznik nr 5 – wzór protokołu zdawczo-odbiorczego

02-10-2019 Przetarg na remont lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych

02-10-25019 Nr sprawy 15/IN/ZPRB/3993/19 Postepowanie do 30 tys. euro na remont lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach wg wykazu. Zaproszenie do składania ofert Instrukcja dla oferentów Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2 – wzór umowy Załącznik nr 3.1 – przedmiar robót ul. Ogrodowa 46/2 Załącznik nr 3.2 – Czytaj dalej…