15-01-2019 Bieżąca obsługa wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach komunalnych w 2019r