04-12-2018 Gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji elektrycznych w 2019r