04-12-2018 Gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji wodociągowych , kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w 2019r