W dniach 6 i 7  stycznia ZEZK nie pracuje.

W okresie od 6 do 9 stycznia dyżury pełnią następujący pracownicy :

06 stycznia 2022r. – Lesław Skowron tel 500 184 873

07 stycznia 2022 r. – Paulina Bednarzewska tel. 511 523 533/ G.Nowotniak

08 stycznia 2022 r. – Agnieszka Walczak tel 517 247 196/ Grzegorz Orlicki

09 stycznia 2022 r. – Marta Przybyszewska tel 517 247 116/ Grzegorz Orlicki