30-05-2019 Przetarg na zmianę stropu drewnianego na gęstożebrowy w budynku przy ul. Słonecznej 2-4

30-05-2019r Nr sprawy 7/INZPRB/2392/19 Postępowanie do 30 tys. euro na zmianę stropu drewnianego na gęstożebrowy w bud. Wspólnoty Mieszkaniowej   ul. Słonecznej 2-4 Kowary ul. Dworcowa 11 58-530 Kowary/ przybudówka/ Zaproszenie do składania ofert Instrukcja dla oferentów Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2 – wzór umowy Załącznik nr 3 – projekt budowlany  Czytaj dalej…

26-03-2019 Remont pokrycia dachu w budynku przy ul. Wiejska 18 w Kowarach

26-03-2019r Nr sprawy 6/IN/ZPRB/1645/19 Postępowanie do 30tys. euro na remont pokrycia dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wiejska 18 Kowary ul. Dworcowa 11 w Kowarach / papa termozgrzewalna/   Zaproszenie do składania ofert Instrukcja dla oferentów Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2 – wzór umowy Załącznik nr 3 – przedmiar robót  Załącznik nr Czytaj dalej…

21-03-2019 Remont pokrycia dachu w budynku przy ul. Sanatoryjnej 33 w Kowarach

21-03-2019r Nr sprawy 5/IN?ZPRB/1572/19 Postępowanie do 30 tys. euro na remont pokrycia dachu w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sanatoryjna 33 Kowary ul. Dworcowa 11 w Kowarach /dachówka zakładkowa ceramiczna/   Zaproszenie do składania ofert Instrukcja dla oferentów Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2 – wzór umowy Załącznik nr 3 – przedmiar robót  Czytaj dalej…

21-02-2019 Przetarg na zmianę stropu drewnianego na gęstożebrowy w budynku przy ul. Słonecznej 2-4

21-02-2019r Nr sprawy 4/INZRB/896/19 Postepowanie do 30 tys. euro na zmianę stropu drewnianego na gęstożebrowy w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Słonecznej 2-4 w Kowarach / pomieszczenie gospodarcze/ Zaproszenie do składania ofert Instrukcja dla oferentów Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2 – wzór umowy Załącznik nr 3 – projekt budowlany  Załącznik nr Czytaj dalej…

15-01-2019 Przetarg na wykonanie usług kominiarskich w budynkach komunalnych w 2019r

15-01-2019r Nr sprawy 1/IN/ZPU/222/19 Postepowanie do 30 tys. euro na wykonanie usług kominiarskich w budynkach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach w 2019roku. Zaproszenie do składania ofert Instrukcja dla oferentów Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2 – wzór umowy Załącznik nr 3 – wykaz budynków Wspólnot Załącznik nr 4 – oświadczenie oferenta Czytaj dalej…

15-01-2019 Bieżąca obsługa wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach komunalnych w 2019r

15-01-2019r  Nr sprawy 2/IN/ZPU/223/19 Postępowanie do 30 tys. euro na bieżącą obsługę wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach  i lokali będących własnością Gminy Kowary usytuowanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w 2019 roku. Zaproszenie do składania ofert Instrukcja dla oferentów Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2 – wzór Czytaj dalej…

15-01-2019 Bieżąca obsługa wewnętrznych instalacji wodociągowych , kanalizacyjnych gazowych i centralnego ogrzewania w 2019r

15-01-2019r  Nr sprawy 3/IN/ZPU/224/19  Postępowanie do 30 tys. euro na bieżącą obsługę wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych ,wodociągowych, gazowych i centralnego ogrzewania w obiektach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach i lokali będących własnością Gminy Kowary usytuowanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w 2019roku.  Zaproszenie do składania ofert Instrukcja dla oferentów Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik Czytaj dalej…

17-12-2018 Gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji wodociągowych , kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w 2019r

17-12-2018r N r sprawy 29/IN/ZPU/5103/18 Postępowanie do 30 tys. euro Gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji wodociągowych , kanalizacyjnych, gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2019r  Zaproszenie do składania ofert Instrukcja dla oferentów Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2 – wzór Czytaj dalej…

04-12-2018 Gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji wodociągowych , kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w 2019r

04-12-2018r Nr sprawy 28/IN/ZPU/4885/2018 Postepowanie do 30 tys. euro Gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych , gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach  w 2019 r Zaproszenie do składania ofert Instrukcja dla oferentów Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2 – wzór Czytaj dalej…

04-12-2018 Gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji elektrycznych w 2019r

Nr sprawy 27//IN/ZPU/4884/2018 postępowanie do 30 tys. euro  Gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2019r Zaproszenie do składania ofert Instrukcja dla oferentów Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2 – wzór umowy Załącznik nr 3 – wykaz budynków Wspólnot Czytaj dalej…