04-12-2018 Gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji elektrycznych w 2019r

Nr sprawy 27//IN/ZPU/4884/2018 postępowanie do 30 tys. euro  Gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2019r Zaproszenie do składania ofert Instrukcja dla oferentów Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2 – wzór umowy Załącznik nr 3 – wykaz budynków Wspólnot Czytaj dalej…

16-11-2018 Wykonanie instalacji c.o. w lokalu mieszkalnym przy ul. Ogrodowej 38/1

16-11-2018r Nr sprawy 25/INZRB/4626/18 Postępowanie do 30 tys. euro Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zasilanej kotłem na gaz w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku przy ul. Ogrodowej 38 w Kowarach Zaproszenie do składania ofert Instrukcja dla oferentów Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2 – wzór umowy Załącznik nr 3 – przedmiar robót Czytaj dalej…

25-10-2018 Remont lokali socjalnych w budynkach komunalnych

25-10-2018r Nr sprawy 24/INZRB/4376/18 Postępowanie do 30 tys. euro Remont lokali socjalnych w budynkach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach wg wykazu. Zaproszenie do składania ofert Instrukcja dla oferentów Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2 – wzór umowy Załącznik nr 3 – przedmiar robót ul. Wiejska 43/1  Załącznik nr 4 – przedmiar Czytaj dalej…

01-10-2018 Remont dachów w budynkach komunalnych Wiejska 69 i Jeleniogórska 26

01-10-2018r Nr sprawy 22/INZPRB/4110/18 Postępowanie do 30 tys. euro Remont dachów w budynkach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach wg wykazu.  Zaproszenie do składania ofert Instrukcja dla oferentów Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2 – wzór umowy Załącznik nr 3 – przedmiar robót ul. Wiejska 69  Załącznik nr 4 – przedmiar robót Czytaj dalej…

12-09-2018 sprawdzenie stanu technicznego wewnętrznych instalacji gazowych

12-09-2018r Nr sprawy 21/IN/ZPU/3889/18 Postępowanie do 30 tys. euro Sprawdzenie stanu technicznego wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach komunalnych i Wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2018r. oraz niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieszczelności.  Zaproszenie do składania ofert Instrukcja dla oferentów Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2 – wzór umowy Załącznik nr 3 Czytaj dalej…

02-08-2018 zmiana stropu drewnianego na gęstożebrowy przy ul. Słonecznej 2-4

06-08-2018 r Nr sprawy 19//INZRB/3461/18  Postępowanie do 30 tys. euro na zmianę stropu drewnianego na gęstożebrowy w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Słonecznej 2-4 w Kowarach /przybudówka/ Zaproszenie do składania ofert Instrukcja dla oferentów Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2 – wzór umowy nr 1 Załącznik nr 3 – projekt budowlany  Załącznik Czytaj dalej…

02-08-2018 wykonanie centralnego ogrzewania przy ul. Wiejskiej 67/3

02-08-2018r Nr sprawy 18/IN/ZPRB/3410/18 Postępowanie do 30 tys. euro na wykonanie centralnego ogrzewania zasilanego kotłem na opał stały w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku przy ul. Wiejskiej 67 w Kowarach. Zaproszenie do składania ofert Instrukcja dla oferentów Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2 – wzór umowy nr 1 Załącznik nr 3 Czytaj dalej…

31-07-2018 remont lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Ogrodowej 18

31-07-2018r Nr sprawy 17/IN/ZPRB/3368/18 postępowanie do 30 tys. euro na remont lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Ogrodowej 18 w Kowarach. Zaproszenie do składania ofert Instrukcja dla oferentów Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2 – wzór umowy nr 1 Załącznik nr 3 – przedmiar robót  Załącznik nr 4 – oświadczenie Czytaj dalej…

12-07-2018 wykonanie instalacjo c.o. w lokalu mieszkalnym przy ul. Św. Anny 37/7

12-07-2018r Nr sprawy 15/IN/ZPRB/3075/18 postępowanie do 30 tys. euro na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zasilanego kotłem na opał stały w lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku przy ul. Św. Anny 37 w Kowarach Zaproszenie do składania ofert Instrukcja dla oferentów Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2 – wzór umowy nr 1 Załącznik Czytaj dalej…

14-06-2018 obsługa węzła cieplnego i kotłowni opalanych gazem

14-06-2018 r Nr sprawy 14/IN/UZP/2742/18 postępowanie do 30 tys. euro na obsługę węzła cieplnego i kotłowni opalanych gazem w obiektach zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w latach 2018/2021 Zaproszenie do składania ofert Instrukcja dla oferentów Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2 – wzór umowy nr 1 Załącznik nr 3 – wzór umowy Czytaj dalej…