Działy i pracownicy

Dyrektor

 

Jerzy Wateha

 

Przyjęcia interesantów:
poniedziałki 13:00-15:00

Przyjęcia interesantów w sprawach  ZEZK  w Urzędzie Miejskim w obecności Pani Burmistrz :

Sekretariat

Marta Przybyszewska

tel. (75) 718-25-70
tel. (75) 718-23-08
fax. (75) 761-48-05
e-mail: sekretariat@zezk.pl

W sekretariacie uzyskasz ogólne informacje o sposobie załatwienie swojej sprawy oraz zostaniesz przekierowany do właściwego działu. Pobierzesz stosowne druki, złożysz wszelkiego rodzaju pisma, w tym wniosek o przydział i wykup mieszkania z zasobu gminy.

Dział Techniczny

W dziale technicznym dowiesz się wszystkiego o remontach przeprowadzanych przez ZEZK. Kompleksowo załatwisz sprawy związane z przeprowadzeniem remontu w zakresie własnym (jak złożyć wniosek, warunki jego przeprowadzenia).

Ustalisz sposób i termin usunięcia usterki oraz wykonanie prac remontowych. Przyjmiemy zgłoszenie dotyczące powstania szkód spowodowanych zalaniem, prowadzonymi robotami, klęską żywiołową itd.

Zgłoś awarię -> kontakt z dyżurnym elektrykiem, hydraulikiem itd.

Sebastian Krześlak

tel. (75) 718-23-08 wewn. 46
techniczny1@zezk.pl

obsługiwany rejon:
ul. 1-go Maja (parzyste)
ul. Batorego
ul. Bielarska
ul. Boczna
ul. Chopina
ul. Główna
ul. Górna
ul. Górnicza
ul. Jagiellońska
ul. Karkonoska
ul. Matejki
ul. Nadrzeczna
ul. Pocztowa
ul. Reja
ul. Sanatoryjna
ul. Św. Anny
ul. Szkolna
ul. Waryńskiego
ul. Wojska Polskiego

 

 

Marek Drak

tel. (75) 718-23-08 wewn. 38
techniczny2@zezk.pl

obsługiwany rejon:
ul. 1-go Maja (nieparzyste)
ul. Bema
ul. Dworcowa
ul. Jeleniogórska
ul. Leśna
ul. Łomnicka
ul. Ogrodowa
ul. Podgórze
ul. Polna
ul. Poprzeczna
ul. Pstrowskiego
ul. Sienkiewicza
ul. Słoneczna
ul. Staszica
ul. Topolowa
ul. Wiejska
ul. Źródlana

Dział Administracji / Rozliczeń Mediów

W dziale administracji załatwisz wszelkie sprawy związane z eksploatacją wynajmowanego lokalu jak: zgłoszenie ilości zamieszkujących go osób, wywóz odpadów czy potrzebę przeprowadzenia dezynfekcji i deratyzacji. Otrzymasz aktualne wyliczenie opłat, zaświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu, potwierdzisz wniosek o dodatek mieszkaniowy itp.

Poinformujemy o wolnych lokalach użytkowych i pomieszczeniach gospodarczych oraz warunkach ich najmu i wysokości opłat. Tutaj załatwisz sprawy związane z wydzierżawieniem powierzchni reklamowej na budynku.

W dziale rozliczeń mediów możesz zgłosić wodomierz do legalizacji, podać wskazania wodomierza, wyjaśnić wątpliwości związane z rozliczeniem wody i ciepła.

Wolne lokale użytkowe.
Dowiedz się jak uzyskać dodatek mieszkaniowy.

Anna Sikorska

tel. (75) 718-23-08 wewn. 33
e-mail: administrator1@zezk.pl

Jacek Rębas

tel. (75) 718-23-08 wewn. 35
e-mail: media@zezk.pl

Dział Wspólnot

W dziale wspólnot kompleksowo zajmiemy się sprawami Twojej wspólnoty mieszkaniowej. Poinformujemy Cię o zebraniach, przygotujemy projekty uchwał i będziemy nadzorować głosowanie nad nimi. Sprawdzisz stan rachunków bankowych wspólnoty (w tym stan środków zgromadzonych na funduszu remontowym) oraz wykaz zrealizowanych zadań i poniesionych kosztów.

Załatwisz tu także wszelkiego rodzaju sprawy związane z wynajmem lokalu socjalnego, komunalnego i lokalem do remontu w zakresie własnym,  złożysz wniosek o zamianę lokalu, uzyskasz potrzebne zaświadczenia, uregulujesz tytuł prawny do lokalu po śmierci dotychczasowego najemcy itd.

Anna Kancerek

tel. (75) 718-23-08 wewn. 45
e-mail: lokalowy@zezk.pl

Agnieszka Walczak

tel. (75) 718-23-08 wewn.53
e-mail: wspolnota@zezk.pl

Jolanta Korcala

tel. (75) 718-23-08 wewn.52

Dział Czynszów i Windykacji

W dziale czynszów uzyskasz informacje o bieżących wpłatach i wypłatach oraz stanie salda na Twoim koncie. Wskażemy przyczyny powstania ewentualnego zadłużenia oraz sposoby jego spłaty np. rozłożenie na raty.

Pracownik windykacji udzieli informacji na temat bieżącego stanu zaległości z tytułu czynszy,oraz opłat za media (woda, ścieki, wywóz śmieci, ogrzewanie). Tutaj uzyskasz informacje niezbędne do odpracowania długu oraz podpiszesz ugodę dotyczącą rozłożenia zadłużenia na raty.

Przeczytaj o sposobach spłaty zadłużenia z tytułu czynszu.
Dowiedz się jak uzyskać dodatek mieszkaniowy.

Paulina  Kiser

tel. (75) 718-23-08 wewn. 39
e-mail: czynsze@zezk.pl

Sara Kania
Windykacja

tel. (75) 718-23-08 wewn. 41
e-mail: windykacja@zezk.pl

Dział Księgowości

W dziale księgowości uzyskasz informacje o bieżących wpłatach i wypłatach oraz stanie salda na Twoim koncie. Podpowiemy jak obniżyć wysokość opłat za mieszkanie. Wskażemy przyczyny powstania ewentualnego zadłużenia oraz sposoby jego spłaty. W rzadkich przypadkach otrzymania od nas PIT-8C wyjaśnimy powód jego wystawienia.

Małgorzata Osipacz
Główna księgowa

tel. (75) 718-23-08 wewn. 40
e-mail: ksiegowa@zezk.pl

Dorota Skowron

tel. (75) 718-23-08 wewn. 47
e-mail: kadry@zezk.pl

Elżbieta   Gredes

tel. (75) 718-23-08 wewn. 37

Inspektor Nadzoru

Lesław Skowron

tel. (75) 718-23-08 wewn. 42
e-mail: inspektor@zezk.pl

U inspektora nadzoru uzyskasz informacje na temat remontów przeprowadzanych przez firmy zewnętrzne (data, zakres, wykonawca). Podpowie rozwiązania techniczne, możliwe do zastosowania w remontowanych lokalach i budynkach.

Oferent uzyska tu informacje na temat ogłaszanych przez nas przetargów w tym: zakres, miejsce i czas oraz sposób składania ofert.