Przetargi na wynajem lokali użytkowych

Aktualnie otwarte przetargi:

Załączniki do przetargów na lokale użytkowe :

załącznik nr 1 wzór umowy

załącznik nr 2 oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków przetargu

załącznik nr 3 oświadczenie dla gastronomii

załącznik nr 4 regulamin przeprowadzania przetargów

załącznik-nr-5-wzór-protokołu-zdawczo-odbiorczego

 

OGŁOSZENIE nr 2/2022 z dnia 3 lutego 2022

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 6/19 Dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych z dnia 4 lipca 2019r
Jest to pierwszy przetarg dla tego lokalu.
Burmistrz Miasta Kowary , w którego imieniu działa Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul. Dworcowej 11 zwany dalej ZEZK, ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kowary, położonego przy ul. 1-go Maja 21  o pow.58.10 m2.
Część jawna przetargu w obecności oferentów odbędzie się w dniu 21.02.2022 r. o godz. 11:00 w Zarządzie Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul Dworcowej 11, I piętro.

OGŁOSZENIE nr 2/2022 z dnia 3 lutego 2022

 

 

OGŁOSZENIE nr 1/2022 z dnia 3 lutego 2022

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 6/19 Dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych z dnia 4 lipca 2019r
Jest to pierwszy przetarg dla tego lokalu.
Burmistrz Miasta Kowary , w którego imieniu działa Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul. Dworcowej 11 zwany dalej ZEZK, ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kowary, położonego przy ul. Pocztowej 4  o pow.49.60 m2.
Część jawna przetargu w obecności oferentów odbędzie się w dniu 18.02.2022 r. o godz. 11:00 w Zarządzie Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul Dworcowej 11, I piętro.

OGŁOSZENIE nr 1/2022 z dnia 3 lutego 2022

 

 

OGŁOSZENIE nr 9/2021 z dnia 9 listopada 2021

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 6/19 Dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych z dnia 4 lipca 2019r
Jest to czwarty przetarg dla tego lokalu.
Burmistrz Miasta Kowary , w którego imieniu działa Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul. Dworcowej 11 zwany dalej ZEZK, ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kowary, położonego przy ul. Maja 24/24a  o pow.67,64 m2.
Część jawna przetargu w obecności oferentów odbędzie się w dniu 24.11.2021r. o godz. 11:00 w Zarządzie Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul Dworcowej 11, I piętro.

OGŁOSZENIE nr 9/2021 z dnia 9 listopada 2021