Przetargi na prowadzenie robót oraz zakupy

Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach zaprasza Wykonawców do współpracy przy przeprowadzaniu robót w następującym zakresie:

  • ogólnobudowlane
  • termomodernizacyjne
  • dekarskie
  • zduńskie
  • wewnętrzne instalacje elektryczne i odgromowe
  • wewnętrzne instalacje gazowe
  • wewnętrzne instalacje wodociągowe
  • wewnętrzne instalacje kanalizacyjne
  • przyłącza kanalizacyjne

Roboty są wykonywane w budynkach komunalnych oraz wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK.
Wybór Wykonawców odbywa się w trybach przetargowych z zachowaniem jawności i konkurencyjności.

 

Aktualnie otwarte przetargi:

 

 

18.11.2021r Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Nr sprawy ZPD.1.11.2021.ZEZK Postępowanie powyżej 130 tys. PLN na „Zakup i dostawa używanych koparko-ładowarki, podnośnika koszowego oraz samochodu dostawczego typ Doka skrzynia”

 

 

17.11.2021r Ogłoszenie - Nr sprawy ZPD.1.11.2021.ZEZK Postępowanie powyżej 130 tys. PLN na „Zakup i dostawa używanych koparko-ładowarki, podnośnika koszowego oraz samochodu dostawczego typ Doka skrzynia”

 

 

13-08-2021r  Nr sprawy 5/IN/UZP/3276/21  Postępowanie do 130 tys. PLN na obsługę węzła cieplnego i kotłowni gazowych w latach 2021-2024 w obiektach zarządzanych przez ZEZK w Kowarach. 

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy nr 1

Załącznik nr 3 - wzór umowy nr 2

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 - oświadczenie RODO


12-08-2021r Nr sprawy 4/IN/ZPU/21 Postępowanie do 130 tys. PLN na sprawdzenie stanu technicznego wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach komunalnych i Wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2021r oraz niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieszczelności.

Pliki do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wzór protokołu z przeglądu technicznego

Załącznik nr 4 - wykaz budynków komunalnych

Załącznik nr 5 - wykaz Wspólnot mieszkaniowych

Załącznik nr 6 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 7 - oświadczenie RODO

WYNIKI POSTĘPOWANIA

 

 

29-07-2021r Nr sprawy 3/INZPRB/3115/21 Postępowanie do 130 tys. PLN na modernizację pokryć dachów w budynkach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach wg. wykazu

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1  -  formularz oferty

Załącznik nr 2  - wzór umowy

Załącznik nr 3.1. - przedmiar robót ul. Kowalska 24

Załącznik nr 3.2. - przedmiar robót ul. Waryńskiego 13

Załącznik nr 4 -   oświadczenie o spełnieniu warunków  udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 -  oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO

WYNIKI POSTĘPOWANIA

 

 

13-07-2021r Nr sprawy 2/INZPRB/2916/21 Postępowanie do 130 tys. PLN na remont lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach wg. wykazu w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w latach 2021-2030.

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3.1. - przedmiar robót ul. Ogrodowa 47/5

Załącznik nr 3.2. - przedmiar robót ul. 1 Maja 69/4

Załącznik nr 4  - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 -  oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych w art. 13 lub 14 RODO

WYNIKI POSTĘPOWANIA

 

23-06-2021r Nr sprawy 1/INZPRB/2588/21 Postępowanie do 130 tys. PLN na wykonanie robót zabezpieczających ścianę frontową  budynku przy ul. 1 Maja 43 w Kowarach.

Pliki do pobrania:

 Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1   - formularz oferty

Załącznik nr 2   -  wzór umowy

Załącznik nr 3  -  Projekt budowlany

Załącznik nr 4  -  przedmiar robót ul. 1 Maja 43

Załącznik nr 5  - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

WYNIKI POSTĘPOWANIA

 

 

28-12-2020r Nr sprawy 21/IN/ZPU/3836/20 Postępowanie do 30 tys. euro na bieżącą obsługę wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2021r

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz wspólnot mieszkaniowych

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania

Załącznik nr 5 - oświadczenie RODO

WYNIKI POSTĘPOWANIA

 


28-12-2020r nr sprawy 20/IN/ZPU/3855/20 Postępowanie do 30 tys. euro na bieżącą obsługę wewnętrznych instalacji wodociągowych , kanalizacyjnych, gazowych  i centralnego ogrzewania w budynkach i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2021r

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz wspólnot mieszkaniowych

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania

Załącznik nr 5 - oświadczenie RODO

WYNIKI POSTĘPOWANIA


 

17-12-2020r Nr sprawy 19/IN/ZPU/3779/20 Postępowanie do 30 tys. euro na bieżącą obsługę wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach i lokali będących własnością  Gminy Kowary  usytuowanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w 2021r

Pliki do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków komunalnych

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania

Załącznik nr 5 - oświadczenie RODO

WYNIKI POSTĘPOWANIA


17-12-2020r Nr sprawy 18/IN/ZPU/3778/20 Postępowanie do 30 tys. euro na bieżącą obsługę wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych i centralnego ogrzewania w obiektach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach i lokali będących własnością Gminy Kowary usytuowanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w 2021r

Pliki do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków komunalnych

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania 

Załącznik nr 5 - oświadczenie RODO

WYNIKI POSTĘPOWANIA

 

 

15-12-2020r Nr sprawy 17/IN/ZPU/3702/20 Postepowanie do 30 tys. euro na gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2021r

Pliki do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz Wspólnot Mieszkaniowych

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnienie warunków postępowania 

Załącznik nr 5 - oświadczenie RODO

WYNIKI POSTĘPOWANIA


15-12-2020r Nr sprawy 16/IN/ZPU/3700/20 Postępowanie do 30 tys. euro na gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2021r

Pliki do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz Wspólnot Mieszkaniowych

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania

Załącznik nr 5 - oświadczenie RODO

WYNIKI POSTĘPOWANIA

 


15-12-2020r Nr sprawy 15/IN/ZPU/3701/20 Postępowanie do 30 tys. euro na gotowość do wykonania usług kominiarskich w budynkach i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w  2021r

Pliki do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 -  formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania

Załącznik nr 5 - oświadczenie RODO

WYNIKI POSTĘPOWANIA

 

 

09-12-09-2020r Nr sprawy 14/IN/ZPU/3633/20 Postępowanie do 30 tys. euro na bieżącą obsługę wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach i lokali będących własnością Gminy Kowary usytuowanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w 2021r

Pliki do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 1 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków komunalnych

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania

Załącznik nr 5 - oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO 

WYNIKI POSTĘPOWANIA

 

 

09-12-2020r Nr sprawy 13/IN/ZPU/3632/20 Postępowanie do 30 tys. euro na wykonanie usług kominiarskich w budynkach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach w 2021r

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w  postępowaniu

Załącznik nr 5 - oświadczenie o zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO

WYNIKI POSTĘPOWANIA

 

 

09-12-2020r Nr sprawy 12/IN/ZPU/3631/20 Postępowanie do 30 tys. euro na bieżącą obsługę wewnętrznych inst. kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych i centralnego ogrzewania w obiektach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach i lokali będących własnością  Gminy Kowary usytuowanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w 2021 r

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 -  formularz oferty

Załącznik  nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków komunalnych

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania

Załącznik nr 5 - oświadczenie o zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO

WYNIKI POSTĘPOWANIA