W tym artykule znajdziesz regulamin porządku domowego, który pomaga w uściśleniu praw i obowiązków najemców i właścicieli lokali mieszkalnych.
Regulamin ten powinien znajdować się w każdym budynku zarządzanym przez ZEZK. Jeśli zauważyłeś jego brak, prosimy o kontakt.

Obowiązki najemcy

 • utrzymywanie lokalu i pomieszczeń przynależnych we właściwym stanie technicznym i sanitarnym
 • naprawianie na własny koszt szkód powstałych na terenie budynku i posesji z winy najemcy
 • natychmiastowe informowanie odpowiednich służb o awariach
 • przestrzeganie czystości na terenie budynku i w jego otoczeniu
 • niezakłócanie spokoju innych mieszkańców
 • przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00
 • niezastawianie ciągów komunikacyjnych na klatkach schodowych
 • zabronione jest przechowywanie na strychach, w piwnicach, na korytarzach materiałów łatwopalnych, butli gazowych, motorów, motorowerów i innych przedmiotów niebezpiecznych
 • zabronione jest palenie papierosów i  picie alkoholu w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytkowania, w tym na klatce schodowej
 • wyrzucanie śmieci tylko do właściwych pojemników
 • niezwłoczne usuwanie odpadów poremontowych we własnym zakresie
 • sprzątanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe, wyprowadzanie psów na smyczy i w kagańcu
 • zabronione jest otwieranie szafek licznikowych, tablic rozdzielczych,  manipulowanie przy zaworach i w instalacjach
 • nie należy rąbać drewna opałowego w budynku
 • nie należy umieszczać bez zgody ZEZK szyldów, reklam i anten telewizyjnych na terenie nieruchomości
 • działalność gospodarczą można w lokalu prowadzić tylko po uzyskaniu zgody od ZEZK
 • zabronione jest rozpalanie na terenie nieruchomości ognisk i grillów

Obowiązki właściciela

 • utrzymywanie lokalu i pomieszczeń przynależnych we właściwym stanie technicznym i sanitarnym
 • naprawianie na własny koszt szkód powstałych z jego winy na terenie budynku i posesji
 • natychmiastowe informowanie odpowiednich służb o awariach
 • przestrzeganie czystości na terenie budynku i w jego otoczeniu
 • niezakłócanie spokoju innych mieszkańców
 • przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00
 • niezastawianie ciągów komunikacyjnych na klatkach schodowych
 • zabronione jest przechowywanie na strychach, w piwnicach, na korytarzach materiałów łatwopalnych, butli gazowych, motorów, motorowerów i innych przedmiotów niebezpiecznych
 • zabronione jest palenie papierosów i  picie alkoholu w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytkowania, w tym na klatce schodowej
 • wyrzucanie śmieci tylko do właściwych pojemników
 • niezwłoczne usuwanie odpadów poremontowych we własnym zakresie
 • sprzątanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe, wyprowadzanie psów na smyczy i w kagańcu
 • zabronione jest otwieranie szafek licznikowych, tablic rozdzielczych,  manipulowanie przy zaworach i w instalacjach
 • nie należy rąbać drewna opałowego w budynku
 • nie należy umieszczać bez zgody wspólnoty reklam na budynku
 • zabronione jest rozpalanie na terenie nieruchomości ognisk i grillów
 • należy dbać o budynek i jego otoczenie oraz chronić je przed dewastacją
 • należy powiadamiać Zarząd Wspólnoty o wszelkich istotnych zmianach dotyczących lokalu
 • zabronione jest rozpalanie na terenie nieruchomości ognisk i grillów

Należy pamiętać o przestrzeganiu ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego

Skip to content