Burmistrz Miasta Kowary informuje,

że Gmina Miejska Kowary uzyskała dofinansowanie ze środków dotacji celowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030” na realizację zadania „Remont lokali romskich”
Całkowita wartość zadania – 132.898,54 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa – 96.954,00 zł
Termin realizacji zadania: 01.06.2021 – 31.12.2021
Celem zadania jest wsparcie rodzin romskich posiadających trudne warunki lokalowe, które wykazują gotowość do integracji społecznej. Wyremontowane zostaną dwa mieszkania, których właściciele starają się regularnie opłacać czynsz,a w przypadku niewielkich zaległości, stosunkowo szybko spłacają zadłużenie. W obu wytypowanych rodzinach przynajmniej jedna osoba posiada stałą pracę. W jednym z lokali, w ramach remontu części wspólnej zaplanowano wymianę dachu.

Skip to content