AKCJA „ Rady na Bioodpady” – przydzielenie pojemnika na odpady BIO dla mieszkańców Kowar w ramach akcji ekologicznej prowadzonej przez Związek Gmin Karkonoskich

 

w ramach akcji pojemnik na bioodpady mogą otrzymać mieszkańcy Kowar którzy spełniają poniższe warunki:
– są właścicielami nieruchomości w budynkach 1,2,3 rodzinnych i nie posiadają kompostownika
– zarządcy wspólnot mieszkaniowych od 4 do 6 gospodarstw domowych
– nie posiada zaległości finansowych wobec Gminy Miejskiej Kowary i jej jednostek organizacyjnych (ZEZK)
Poniżej regulamin przydzielania/ użyczenia pojemnika ze szczegółowymi informacjami i zasadami przydzielania pojemników
Wnioski należy składać w siedzibie ZEZ ul. Dworcowa 11 Kowary
Pojemniki będą wydawane według kolejności złożonych wniosków

 

 

Regulamin

przydzielenia (użyczenia) pojemnika na odpady biodegradowalne dla mieszkańców Kowar w ramach prowadzonej przez Związek Gmin Karkonoskich w 2022 edukacji ekologicznej w gminach członkowskich Związku i realizacji akcji pn. „Rady na bioodpady”

§1
Prawo do użyczenia pojemnika mają mieszkańcy Kowar, którzy spełniają poniższe warunki:
  1. właściciel nieruchomości w budynkach 1, 2 ,3 rodzinnych nie posiadających kompostownika;
  2. Zarządca wspólnot mieszkaniowych od 4 do 6 gospodarstw domowych.
§2
Biorący w użyczenie podpisuje oświadczenie o braku zaległości finansowych wobec Gminy Miejskiej Kowary i jej jednostek organizacyjnych (ZEZK).
§3
Po spełnieniu kryterium dotyczącego braku zaległości finansowych na rzecz Gminy Miejskiej Kowary oraz ZEZKu pojemniki na bioodpady będą wydawane według kolejności składanych wniosków do wyczerpania zapasów.
§4
Biorący w użyczenie zobowiązuje się do używania pojemnika zgodnie z jego przeznaczeniem tj. wyłącznie do gromadzenia i prawidłowej segregacji odpadów biodegradowalnych.
§5
W okresie trwania umowy pojemnik jest własnością Gminy Miejskiej Kowary i Biorący w użyczenie nie ma prawa do jego zbycia. Po upływie 24 miesięcy pojemnik przechodzi na własność Biorący w użyczenie.
§6
Biorący w użyczenie odpowiada za utrzymanie właściwego stanu sanitarnego użyczonego pojemnika, właściwe zabezpieczenie przedmiotu użyczenia, a także ponosi koszty jego używania. Na Biorącym w użyczenie ciąży obowiązek dokonywania konserwacji i bieżących napraw pojemnika.
§7
Biorący w użyczenie nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie pojemnika przez firmę zajmującą się wywozem odpadów komunalnych. W przypadku zaistniałej sytuacji, zgłasza ten fakt do Urzędu Miejskiego poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie um.kowary.pl/sgo/ w zakładce „Zgłaszanie nieprawidłowości w odbieraniu odpadów komunalnych”.
§8
Biorący w użyczenie w okresie trwania umowy ponosi odpowiedzialność finansową w przypadku zniszczenia lub zbycia pojemnika określoną w umowie.

Skip to content