You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

 „Kowarskie Stragany – jarmark produktu lokalnego czesko-polskiego pogranicza” to jarmarki, które odbywać się będą w dniach 3 lipca, 7 sierpnia i 4 września , w godzinach 11:00-17:00 na Kowarskiej Starówce przy ul. 1 Maja

Program Jarmarków w dniu 03.07.2022:

Koncerty:

o godz. 12:15  Zespół „ Kosówki”;

o godz. 13:00  „ Kowarskie Wrzosy”;

o godz. 14:00 i 16:00  Jana Kučerová i Štěpán Vrána  muzycy z miasta partnerskiego Vrchlabi;

o godz. 15:00  zespół „ Karkonosze”;

Warsztaty:

1. Warsztaty pt. „ Haftem malowane” – nauka haftu krzyżykowego
2. Warsztaty    Mgr. Lucie Plecháčová – prace HAMA – Oryginalny produkt Karkonosze – malowanie tkanin
3. Warsztaty    Alena Barátová – MERLENKA – produkty z koralików 
4. Warsztaty   Lucie Hanzlíčková – produkcja wyrobów z wikliny
5. Warsztaty „Podwórkowe międzypokoleniowe warsztaty recyklingu i sztuki użytkowej”  
6. Warsztaty „GRAFIKA ZA PAN BRAT OD NAJMŁODSZYCH LAT”

Stoiska z wyrobami lokalnymi

 „Kowarskie Stragany- jarmark produktu lokalnego czesko-polskiego pogranicza”  to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.Nr projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0003043

Skip to content