INFORMACJA

DOTYCZĄCA ZAWIERANIA UMÓW UŻYCZENIA I ODBIORU POJEMNIKA

NA BIOODPADY:

Zawieranie umów w dziale administracji ZEZK:

Poniedziałek: 900-1200

Środa: 800-1000

W związku z oczekiwaniem mieszkańców w czwartek dodatkowe godziny na zawieranie umów :

Czwartek: 800-1200 oraz 1400 – 1700

Piątek: 800-1000

Odbiór pojemników od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1430: