Działy i pracownicy

Dyrektor

 

Jerzy Wateha

tel. 517 247 585

Od dnia 31.08.2020 roku istnieje możliwość spotkania się mieszkańców z Dyrektorem Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych.
Przyjęcia interesantów będą się odbywać w każdy poniedziałek od godziny 13:00 do godziny 16:00.
Prosimy o wcześniejsze , telefoniczne umówienie wizyty. Dzwonić należy pod nr telefonu 75 718 23 08. Na umówione spotkanie prosimy przychodzić w maseczkach

Kierownik ds. administracyjno-technicznych

Joanna Fila

tel. (75) 718-23-08 wewn. 49
e-mail: joanna.fila@zezk.pl

Sekretariat

Marta Przybyszewska

tel. (75) 718-23-08
e-mail: sekretariat@zezk.pl

W sekretariacie uzyskasz ogólne informacje o sposobie załatwienie swojej sprawy oraz zostaniesz przekierowany do właściwego działu. Pobierzesz stosowne druki, złożysz wszelkiego rodzaju pisma, w tym wniosek o przydział i wykup mieszkania z zasobu gminy.

Dział Techniczny / Rozliczeń Mediów

W dziale technicznym dowiesz się wszystkiego o remontach przeprowadzanych przez ZEZK. Kompleksowo załatwisz sprawy związane z przeprowadzeniem remontu w zakresie własnym (jak złożyć wniosek, warunki jego przeprowadzenia).

Ustalisz sposób i termin usunięcia usterki oraz wykonanie prac remontowych. Przyjmiemy zgłoszenie dotyczące powstania szkód spowodowanych zalaniem, prowadzonymi robotami, klęską żywiołową itd.

W dziale rozliczeń mediów możesz zgłosić wodomierz do legalizacji, podać wskazania wodomierza, wyjaśnić wątpliwości związane z rozliczeniem wody i ciepła.

 

Zgłoś awarię -> kontakt z dyżurnym elektrykiem, hydraulikiem itd.

Sebastian Krześlak

tel. (75) 718-23-08 wewn. 46
tel.kom. 517-247-633
techniczny1@zezk.pl

obsługiwany rejon:
ul. 1-go Maja
ul. Bema
ul. Batorego
ul. Bielarska
ul. Boczna
ul. Chopina
ul. Dworcowa
ul. Główna
ul. Górna
ul. Górnicza
ul. Grabskiego
ul. Jagiellońska
ul. Jeleniogórska
ul. Karkonoska
ul. Leśna
ul. Łomnicka
ul. Matejki
ul. Nadrzeczna
ul. Ogrodowa
ul. Pocztowa
ul. Podgórze
ul. Polna
ul. Reja
ul. Sanatoryjna
ul. Sienkiewicza
ul. Słoneczna
ul. Staszica
ul. Szkolna
ul. Św. Anny
ul. Topolowa
ul. Waryńskiego
ul. Wiejska
ul. Wojska Polskiego
ul. Źródlana

 

Magdalena Ceplin-Krywko

rozliczenie mediów

tel. (75) 718-23-08 wewn. 38
tel.kom. 517 247 631
media2@zezk.pl

Dział Administracji

W dziale administracji załatwisz wszelkie sprawy związane z eksploatacją wynajmowanego lokalu jak: zgłoszenie ilości zamieszkujących go osób, wywóz odpadów czy potrzebę przeprowadzenia dezynfekcji i deratyzacji. Otrzymasz aktualne wyliczenie opłat, zaświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu, potwierdzisz wniosek o dodatek mieszkaniowy itp.

Poinformujemy o wolnych lokalach użytkowych i pomieszczeniach gospodarczych oraz warunkach ich najmu i wysokości opłat. Tutaj załatwisz sprawy związane z wydzierżawieniem powierzchni reklamowej na budynku.

Wolne lokale użytkowe.
Dowiedz się jak uzyskać dodatek mieszkaniowy.

Anna Sikorska

tel. (75) 718-23-08 wewn. 33
tel.kom. 517 247 428
e-mail: administrator1@zezk.pl

Paulina Bednarzewska

tel. (75) 718-23-08 wewn. 36
tel.kom. 511 523 533
e-mail: administrator3@zezk.pl

Dział Wspólnot i Spraw Lokalowych

W dziale wspólnot kompleksowo zajmiemy się sprawami Twojej wspólnoty mieszkaniowej. Poinformujemy Cię o zebraniach, przygotujemy projekty uchwał i będziemy nadzorować głosowanie nad nimi. Sprawdzisz stan rachunków bankowych wspólnoty (w tym stan środków zgromadzonych na funduszu remontowym) oraz wykaz zrealizowanych zadań i poniesionych kosztów.

Załatwisz tu także wszelkiego rodzaju sprawy związane z wynajmem lokalu socjalnego, komunalnego i lokalem do remontu w zakresie własnym,  złożysz wniosek o zamianę lokalu, uzyskasz potrzebne zaświadczenia, uregulujesz tytuł prawny do lokalu po śmierci dotychczasowego najemcy itd.

 

Anna Kancerek

tel. (75) 718-23-08 wewn. 45
tel.kom. 517-247-233
e-mail: lokalowy@zezk.pl

Agnieszka Walczak

tel. (75) 718-23-08 wewn.53
tel.kom. 517-247-196
e-mail: wspolnota@zezk.pl

Dział Czynszów i Windykacji

W dziale czynszów uzyskasz informacje o bieżących wpłatach i wypłatach oraz stanie salda na Twoim koncie. Wskażemy przyczyny powstania ewentualnego zadłużenia oraz sposoby jego spłaty np. rozłożenie na raty.

Pracownik windykacji udzieli informacji na temat bieżącego stanu zaległości z tytułu czynszy,oraz opłat za media (woda, ścieki, wywóz śmieci, ogrzewanie). Tutaj uzyskasz informacje niezbędne do odpracowania długu oraz podpiszesz ugodę dotyczącą rozłożenia zadłużenia na raty.

Przeczytaj o sposobach spłaty zadłużenia z tytułu czynszu.
Dowiedz się jak uzyskać dodatek mieszkaniowy.

Paulina  Kiser
(lokale komunalne)

tel. (75) 718-23-08 wewn. 39
e-mail: czynsze@zezk.pl

Anna Olszewska
Windykacja

tel. (75) 718-23-08 wewn. 41
tel.kom. 517-247-116
e-mail: windykacja@zezk.pl

Małgorzata Grabowska
(lokale własnościowe)

tel. (75) 718-23-08 wewn.44

Dział Księgowości

W dziale księgowości uzyskasz informacje o bieżących wpłatach i wypłatach oraz stanie salda na Twoim koncie. Podpowiemy jak obniżyć wysokość opłat za mieszkanie. Wskażemy przyczyny powstania ewentualnego zadłużenia oraz sposoby jego spłaty. W rzadkich przypadkach otrzymania od nas PIT-8C wyjaśnimy powód jego wystawienia.

Daria Waśniowska
Główna księgowa

tel. (75) 718-23-08 wewn. 40
e-mail: ksiegowa@zezk.pl

Dorota Skowron

tel. (75) 718-23-08 wewn. 47
e-mail: rachuba@zezk.pl

Elżbieta   Gredes

tel. (75) 718-23-08 wewn. 37
e-mail ksiegowa2@zezk.pl

Inspektor Nadzoru

Lesław Skowron

tel. (75) 718-23-08 wewn. 42
tel.kom. 500-184-873
e-mail: inspektor@zezk.pl

U inspektora nadzoru uzyskasz informacje na temat remontów przeprowadzanych przez firmy zewnętrzne (data, zakres, wykonawca). Podpowie rozwiązania techniczne, możliwe do zastosowania w remontowanych lokalach i budynkach.

Oferent uzyska tu informacje na temat ogłaszanych przez nas przetargów w tym: zakres, miejsce i czas oraz sposób składania ofert.

Utrzymanie i eksploatacja cmentarzy komunalnych

Przyjmowanie opłat za przedłużenie miejsca na cmentarzu. Wystawianie zezwoleń na postawienie nagrobków, grobów murowanych. Wyznaczanie miejsc do pochówków.

Paulina Bednarzewska

tel. (75) 718-23-08 wewn. 36
tel.kom. 511 523 533
e-mail: cmentarze@zezk.pl

Skip to content