Mieszkaniowy zasób Gminy Kowary

Mieszkaniowy zasób gminy to budynki i lokale stanowiące własność gminy - w Kowarach jest to 66 budynków komunalnych oraz ponad 800 mieszkań. Są one przeznaczone, przede wszystkim, do wynajmu dla osób i rodzin o niskich dochodach.

Lokale socjalne

Przeznaczone dla osób z orzeczonym wyrokiem o eksmisji z prawem do lokalu socjalnego oraz osób najuboższych.

Mieszkania komunalne

Przeznaczone dla osób i rodzin o niskich dochodach.

Lokale do remontu

Przeznaczone dla osób posiadających środki finansowe umożliwiające przygotowania we własnym zakresie lokalu do zamieszkania.

Skip to content