Lokale użytkowe

ZEZK zarządza w imieniu Gminy Kowary pulą lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych (komórek). Zasady ich najmu regulują przepisy Uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006 roku (link do Uchwały) §16 - §22.

Jak zostać najemcą lokalu użytkowego

  1. Osoba zainteresowana najmem nie może posiadać zadłużenia wobec ZEZK Kowary
  2. Należy przystąpić do przetargu na zasadach podanych w ogłoszeniu i określonych w regulaminie

 

Zarządzenie w sprawie stawek bazowych nowo najmowanych lokali użytkowych - link . 

 

Aktualna lista wolnych lokali użytkowych

Wolne lokale użytkowe

1. Lokal użytkowy ul. Wiejska 1 o pow.58.99 m2

2. Pomieszczenia w przyziemiu kaplicy cmentarnej ul.Matejki (nowy cmentarz).

Skip to content