Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie internetowym ZEZK Kowary

W tym serwisie pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • prawidłowego działania witryny (np. przesłanie formularzy)
 • optymalizacji korzystania z witryny (np. zaznaczenie odwiedzanych linków)
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu (np. po zalogowaniu)
 • tworzenia statystyk

Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis zezk.pl. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników serwisu. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi serwis zezk.pl.

Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji
 • czas nadejścia zapytania
 • pierwszy wiersz żądania HTTP
 • kod odpowiedzi HTTP
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony zezk.pl nastąpiło przez odnośnik
 • informacje o przeglądarce użytkownika
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis zezk.pl.

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Odnośniki do innych stron

Serwis zezk.pl zawiera odnośniki do innych stron www. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego wpisu.

Skip to content