Dokumenty

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy uchwalony przez Radę Miejską w Kowarach, w kształcie określonym przez art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej jako ustawa), stanowi formalną podstawę realizacji zadania własnego gminy w zakresie tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.

Wieloletni Program zawiera zasady tworzenia i wdrażania długookresowej strategii dotyczącej gospodarowania zasobem, a jednocześnie daje podstawę organowi wykonawczemu gminy do podejmowania bezpośrednich, bieżących decyzji operacyjnych. Program wprowadza planową politykę dotyczącą gminnego zasobu, stanowioną na okres kilku lat, dla której punktem wyjścia są dane o zasobach, ich stanie, potrzebach, ale przy uwzględnieniu realnych możliwości gminy.

Uchwała Rady Miejskiej waz z Wieloletnim Programem Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Kowary na lata 2021 - 2025

 

Raport o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami :

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 

 

Skip to content