Lista oczekujących na lokal socjalny

Wykaz osób mających pierwszeństwo do wynajmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Kowary w roku 2018.

Aktualnie brak osób oczekujących na przydział lokalu socjalnego. Lokale socjalne przydzielane są na bieżąco na podstawie wyroków sądu orzekających eksmisję,

Lista zatwierdzona przez Burmistrza Kowar.

Skip to content