Przetargi na wynajem lokali użytkowych

Aktualnie otwarte przetargi:

Załączniki do przetargów na lokale użytkowe :

załącznik nr 1 wzór umowy

załącznik nr 2 oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków przetargu

załącznik nr 3 oświadczenie dla gastronomii

załącznik nr 4 regulamin przeprowadzania przetargów

załącznik-nr-5-wzór-protokołu-zdawczo-odbiorczego

 

OGŁOSZENIE nr 8/2024 z dnia 8 maja 2024

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 6/19 Dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych z dnia 4 lipca 2019r
Jest to trzeci przetarg dla tego lokalu.
Burmistrz Miasta Kowary , w którego imieniu działa Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul. Dworcowej 11 zwany dalej ZEZK, ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kowary, położonego przy ul.   Wiejska 1  o pow.58.99 m2.
Część jawna przetargu w obecności oferentów odbędzie się w dniu 24.05.2024 r. o godz. 12:00 w Zarządzie Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul Dworcowej 11, I piętro.

OGŁOSZENIE nr 8/2024 z dnia 8 maja 2024

 

OGŁOSZENIE nr 7/2024 z dnia 8 maja 2024

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 6/19 Dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych z dnia 4 lipca 2019r
Jest to pierwszy przetarg dla tego lokalu.
Burmistrz Miasta Kowary , w którego imieniu działa Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul. Dworcowej 11 zwany dalej ZEZK, ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kowary, położonego przy ul.  1-go Maja 21  o pow.58.10 m2.
Część jawna przetargu w obecności oferentów odbędzie się w dniu 24.05.2024 r. o godz. 11:00 w Zarządzie Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul Dworcowej 11, I piętro.

OGŁOSZENIE nr 7/2024 z dnia 8 maja 2024

 

OGŁOSZENIE nr 6/2024 z dnia 8 maja 2024

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 6/19 Dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych z dnia 4 lipca 2019r
Jest to trzeci przetarg dla tego lokalu.
Burmistrz Miasta Kowary , w którego imieniu działa Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul. Dworcowej 11 zwany dalej ZEZK, ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kowary, położonego przy ul.  1-go Maja 33  o pow.56.91 m2.
Część jawna przetargu w obecności oferentów odbędzie się w dniu 24.05.2024 r. o godz. 10:00 w Zarządzie Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul Dworcowej 11, I piętro.

OGŁOSZENIE nr 6/2024 z dnia 8 maja 2024

 

OGŁOSZENIE nr 5/2024 z dnia 18 marca 2024

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 6/19 Dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych z dnia 4 lipca 2019r
Jest to pierwszy przetarg dla tego lokalu.
Burmistrz Miasta Kowary , w którego imieniu działa Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul. Dworcowej 11 zwany dalej ZEZK, ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kowary, położonego przy ul.  1-go Maja 33  o pow.56.91 m2.
Część jawna przetargu w obecności oferentów odbędzie się w dniu 04.04.2024 r. o godz. 11:00 w Zarządzie Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul Dworcowej 11, I piętro.

OGŁOSZENIE nr 5/2024 z dnia 18 marca 2024

 

OGŁOSZENIE nr 4/2024 z dnia 18 marca 2024

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 6/19 Dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych z dnia 4 lipca 2019r
Jest to pierwszy przetarg dla tego lokalu.
Burmistrz Miasta Kowary , w którego imieniu działa Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul. Dworcowej 11 zwany dalej ZEZK, ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kowary, położonego przy ul.  Wiejskiej 1  o pow.58.99 m2.
Część jawna przetargu w obecności oferentów odbędzie się w dniu 03.04.2024 r. o godz. 12:00 w Zarządzie Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul Dworcowej 11, I piętro.

OGŁOSZENIE nr 4/2024 z dnia 18 marca 2024

 

OGŁOSZENIE nr 3/2024 z dnia 18 marca 2024

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 6/19 Dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych z dnia 4 lipca 2019r
Jest to pierwszy przetarg dla tego lokalu.
Burmistrz Miasta Kowary , w którego imieniu działa Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul. Dworcowej 11 zwany dalej ZEZK, ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kowary, położonego przy ul.  Bema 12/1  o pow.120.20 m2.
Część jawna przetargu w obecności oferentów odbędzie się w dniu 03.04.2024 r. o godz. 11:00 w Zarządzie Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul Dworcowej 11, I piętro.

OGŁOSZENIE nr 3/2024 z dnia 18 marca 2024

 

OGŁOSZENIE nr 2/2024 z dnia 5 stycznia 2024

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 6/19 Dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych z dnia 4 lipca 2019r
Jest to pierwszy przetarg dla tego lokalu.
Burmistrz Miasta Kowary , w którego imieniu działa Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul. Dworcowej 11 zwany dalej ZEZK, ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kowary, położonego przy ul.  1-Maja 33  o pow.56.91 m2.
Część jawna przetargu w obecności oferentów odbędzie się w dniu 23.01.2024 r. o godz. 11:00 w Zarządzie Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul Dworcowej 11, I piętro.

Ogłoszenie nr 2/2024 z dnia 5 stycznia 2024 roku

 

OGŁOSZENIE nr 1/2024 z dnia 5 stycznia 2024

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 6/19 Dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych z dnia 4 lipca 2019r
Jest to pierwszy przetarg dla tego lokalu.
Burmistrz Miasta Kowary , w którego imieniu działa Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul. Dworcowej 11 zwany dalej ZEZK, ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kowary, położonego przy ul. Wiejskiej 1  o pow.58.99 m2.
Część jawna przetargu w obecności oferentów odbędzie się w dniu 22.01.2024 r. o godz. 11:00 w Zarządzie Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul Dworcowej 11, I piętro.

Ogłoszenie nr 1/2024 z dnia 5 stycznia 2024 roku

 

OGŁOSZENIE nr 5/2023 z dnia 21 sierpnia 2023

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 6/19 Dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych z dnia 4 lipca 2019r
Jest to pierwszy przetarg dla tego lokalu.
Burmistrz Miasta Kowary , w którego imieniu działa Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul. Dworcowej 11 zwany dalej ZEZK, ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kowary, położonego przy ul. Wiejskiej 1  o pow.58.99 m2.
Część jawna przetargu w obecności oferentów odbędzie się w dniu 05.09.2023 r. o godz. 11:00 w Zarządzie Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul Dworcowej 11, I piętro.

OGŁOSZENIE nr 5/2023 z dnia 21 sierpnia 2023

 

OGŁOSZENIE nr 4/2023 z dnia 18 sierpnia 2023

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 6/19 Dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych z dnia 4 lipca 2019r
Jest to pierwszy przetarg dla tego lokalu.
Burmistrz Miasta Kowary , w którego imieniu działa Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul. Dworcowej 11 zwany dalej ZEZK, ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na najem pomieszczeń w przyziemiu kaplicy cmentarnej stanowiące własność Gminy Kowary, położonego przy ul. Matejki (nowy cmentarz).
Część jawna przetargu w obecności oferentów odbędzie się w dniu 04.09.2023 r. o godz. 11:00 w Zarządzie Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul Dworcowej 11, I piętro.

OGŁOSZENIE nr 4/2023 z dnia 18 sierpnia 2023

załacznik nr 1 umowa wzór

 

OGŁOSZENIE nr 3/2023 z dnia 14 lutego 2023

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 6/19 Dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych z dnia 4 lipca 2019r
Jest to pierwszy przetarg dla tego lokalu.
Burmistrz Miasta Kowary , w którego imieniu działa Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul. Dworcowej 11 zwany dalej ZEZK, ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kowary, położonego przy ul. 1-Maja 24/24A  o pow.67.64 m2.
Część jawna przetargu w obecności oferentów odbędzie się w dniu 01.03.2023 r. o godz. 11:00 w Zarządzie Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul Dworcowej 11, I piętro.

OGŁOSZENIE nr 3/2023 z dnia 14 lutego 2023

 

OGŁOSZENIE nr 2/2023 z dnia 17 stycznia 2023

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 6/19 Dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych z dnia 4 lipca 2019r
Jest to pierwszy przetarg dla tego lokalu.
Burmistrz Miasta Kowary , w którego imieniu działa Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul. Dworcowej 11 zwany dalej ZEZK, ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kowary, położonego przy ul. 1-Maja 21  o pow.58.10 m2.
Część jawna przetargu w obecności oferentów odbędzie się w dniu 02.02.2023 r. o godz. 11:00 w Zarządzie Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul Dworcowej 11, I piętro

OGŁOSZENIE nr 2/2023 z dnia 17 stycznia 2023

 

OGŁOSZENIE nr 1/2023 z dnia 12 stycznia 2023

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 6/19 Dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych z dnia 4 lipca 2019r
Jest to pierwszy przetarg dla tego lokalu.
Burmistrz Miasta Kowary , w którego imieniu działa Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul. Dworcowej 11 zwany dalej ZEZK, ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kowary, położonego przy ul. Szkolna 7  o pow.78.00 m2.
Część jawna przetargu w obecności oferentów odbędzie się w dniu 30.01.2023 r. o godz. 11:00 w Zarządzie Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul Dworcowej 11, I piętro.

OGŁOSZENIE nr 1/2023 z dnia 12 stycznia 2023

 

 

OGŁOSZENIE nr 6/2022 z dnia 13 grudnia 2022

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 6/19 Dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych z dnia 4 lipca 2019r
Jest to trzeci przetarg dla tego lokalu.
Burmistrz Miasta Kowary , w którego imieniu działa Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul. Dworcowej 11 zwany dalej ZEZK, ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kowary, położonego przy ul. 1-go Maja 21  o pow.58.10 m2.
Część jawna przetargu w obecności oferentów odbędzie się w dniu 28.12.2022 r. o godz. 12:00 w Zarządzie Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul Dworcowej 11, I piętro.

OGŁOSZENIE nr 6/2022 z dnia 13 grudnia 2022

 

OGŁOSZENIE nr 5/2022 z dnia 13 grudnia 2022

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 6/19 Dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych z dnia 4 lipca 2019r
Jest to drugi przetarg dla tego lokalu.
Burmistrz Miasta Kowary , w którego imieniu działa Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul. Dworcowej 11 zwany dalej ZEZK, ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kowary, położonego przy ul. 1-go Maja 90  o pow. 85,00 m2.
Część jawna przetargu w obecności oferentów odbędzie się w dniu 28.12.2022 r. o godz. 11:00 w Zarządzie Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul Dworcowej 11, I piętro.

OGŁOSZENIE nr 5/2022 z dnia 13 grudnia 2022

 

OGŁOSZENIE nr 4/2022 z dnia 13 grudnia 2022

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 6/19 Dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych z dnia 4 lipca 2019r
Jest to pierwszy przetarg dla tego lokalu.
Burmistrz Miasta Kowary , w którego imieniu działa Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul. Dworcowej 11 zwany dalej ZEZK, ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kowary, położonego przy ul. 1-go Maja 24/24A  o pow.67.64 m2.
Część jawna przetargu w obecności oferentów odbędzie się w dniu 28.12.2022 r. o godz. 11:00 w Zarządzie Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul Dworcowej 11, I piętro.

OGŁOSZENIE nr 4/2022 z dnia 13 grudnia 2022

 

OGŁOSZENIE nr 3/2022 z dnia 26 października 2022

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 6/19 Dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych z dnia 4 lipca 2019r
Jest to pierwszy przetarg dla tego lokalu.
Burmistrz Miasta Kowary , w którego imieniu działa Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul. Dworcowej 11 zwany dalej ZEZK, ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kowary, położonego przy ul. 1-go Maja 21  o pow.58.10 m2.
Część jawna przetargu w obecności oferentów odbędzie się w dniu 14.11.2022 r. o godz. 11:00 w Zarządzie Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul Dworcowej 11, I piętro.

OGŁOSZENIE nr 3/2022 z dnia 26 października 2022

 

OGŁOSZENIE nr 2/2022 z dnia 3 lutego 2022

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 6/19 Dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych z dnia 4 lipca 2019r
Jest to pierwszy przetarg dla tego lokalu.
Burmistrz Miasta Kowary , w którego imieniu działa Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul. Dworcowej 11 zwany dalej ZEZK, ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kowary, położonego przy ul. 1-go Maja 21  o pow.58.10 m2.
Część jawna przetargu w obecności oferentów odbędzie się w dniu 21.02.2022 r. o godz. 11:00 w Zarządzie Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul Dworcowej 11, I piętro.

OGŁOSZENIE nr 2/2022 z dnia 3 lutego 2022

 

 

OGŁOSZENIE nr 1/2022 z dnia 3 lutego 2022

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 6/19 Dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych z dnia 4 lipca 2019r
Jest to pierwszy przetarg dla tego lokalu.
Burmistrz Miasta Kowary , w którego imieniu działa Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul. Dworcowej 11 zwany dalej ZEZK, ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kowary, położonego przy ul. Pocztowej 4  o pow.49.60 m2.
Część jawna przetargu w obecności oferentów odbędzie się w dniu 18.02.2022 r. o godz. 11:00 w Zarządzie Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul Dworcowej 11, I piętro.

OGŁOSZENIE nr 1/2022 z dnia 3 lutego 2022

 

 

OGŁOSZENIE nr 9/2021 z dnia 9 listopada 2021

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 6/19 Dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych z dnia 4 lipca 2019r
Jest to czwarty przetarg dla tego lokalu.
Burmistrz Miasta Kowary , w którego imieniu działa Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul. Dworcowej 11 zwany dalej ZEZK, ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kowary, położonego przy ul. Maja 24/24a  o pow.67,64 m2.
Część jawna przetargu w obecności oferentów odbędzie się w dniu 24.11.2021r. o godz. 11:00 w Zarządzie Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul Dworcowej 11, I piętro.

OGŁOSZENIE nr 9/2021 z dnia 9 listopada 2021

 

Skip to content