Program „Ciepłe Mieszkanie” – Ankieta dla Mieszkańców Kowar
Informujemy, że Gmina Miejska Kowary jest w trakcie składania wniosku do programu „Ciepłe Mieszkanie”. W tym celu prosi Państwa o wypełnienie ankiety, której celem jest określenie skali zapotrzebowania na wymianę źródeł ciepła wśród Mieszkańców Kowar. Program realizowany będzie w momencie pozyskania środków finansowych dla Gminy Miejskiej Kowary.

Program „Ciepłe Mieszkanie” przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym oraz dla małych wspólnot mieszkaniowych liczących od 3 do 7 lokali zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Kowary.

Ankieta nie stanowi żadnego zobowiązania czy też deklaracji udziału w programie. Ankieta ma na celu zebranie informacji, które pomocne będą w pozyskaniu ewentualnego dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”. Dane zawarte w ankiecie posłużą jedynie do oszacowania liczby osób zainteresowanych dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła i poprawą efektywności energetycznej mieszkań celem przygotowania ewentualnego wniosku o dofinansowanie inwestycji, który gmina Kowary będzie mogła złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wypełnioną ankietę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@kowary.pl lub przynieść do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Kowarach przy ul. 1 Maja 1a (pokój nr 1). Ankietę można również przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Kowarach, ul. 1 Maja 1a, 58-530 Kowary.

Termin składania ankiet upływa w dniu 28.11.2023 r.

Ankietę można pobrać ze strony internetowej Gminy Miejskiej Kowary: https://um.kowary.pl/program-cieple-mieszkanie-ankieta-dla-mieszkancow-kowar/

Można ją również otrzymać w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta UM Kowary oraz w siedzibach jednostek organizacyjnych Gminy Kowary.

Więcej informacji na temat programu znajdą Państwo na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/program-cieple-mieszkanie-ii-nabor-dla-gmin-2023/

Skip to content