Informujemy,

że umowy użyczenia pojemnika na bioodpady w godzinach popołudniowych podpisywane będą ponownie od dnia 22.09.2022 czwartek od 14:00 do 17:00

INFORMACJADOTYCZĄCA ZAWIERANIA UMÓW UŻYCZENIA I ODBIORU POJEMNIKA NA BIOODPADY:

Zawieranie umów w dziale administracji ZEZK:
Poniedziałek: 9:00-12:00
Środa: 8:00-10:00
Czwartek: 8:00-12:00 oraz 14:00 – 17:00 (ponownie od dnia 22 września 2022)
Piątek: 8:00-10:00
Odbiór pojemników od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30