Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, a także spełniające określone warunki (Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych Dz.U. Nr 71, poz.734), mają możliwość ubiegania się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowarach o dodatek mieszkaniowy.

Dodatek mieszkaniowy stanowi formę pomocy w obniżeniu kosztów utrzymania mieszkania. Po jego przyznaniu MOPS przez 6 miesięcy będzie opłacał część należności za mieszkanie. Najemca zobowiązany jest w tym czasie do terminowych wpłat pomniejszonych o wysokość przyznanego świadczenia.

Należy pamiętać, że do ustawowych obowiązków ZEZK należy zawiadomienie MOPS o braku wpłat za dwa pełne okresy płatności, co skutkuje wstrzymaniem wypłaty przyznanego dodatku mieszkaniowego.

Procedura przyznania dodatku mieszkaniowego

  1. Pobierz wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub w siedzibie MOPS przy ulicy Zamkowej 5 w Kowarach
  2. Dostarcz pobrany wniosek do Działu Administracji, Działu Czynszów lub Działu Windykacji ZEZK Kowary
  3. ZEZK potwierdzi na wniosku:
    • posiadanie tytułu prawnego do lokalu (np. umowa najmu)
    • powierzchnię mieszkania
    • łączną kwotę wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc
  4. Złóż wypełniony wniosek w siedzibie MOPS

MOPS o dodatku mieszkaniowym

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji o dodatku mieszkaniowym znajdziesz je na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach.
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne w MOPS.

 

Spłata zadłużenia bez stresu

Brak terminowych opłatami za czynsz i media powodują dług wobec ZEZK. Wskazujemy  kilka sposobów na jego spłatę.
Poznaj sposoby na spłatę zadłużenia.

Skip to content