INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW KOWAR

W związku z epidemią wirusa COVID-19 Gmina Miejska Kowary podejmuje kolejne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych.

Informuję, że:zawieszam wprowadzenie nowych stawek czynszowych za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kowary;

  • nowe stawki czynszowe określone Zarządzeniem Nr 196/2019 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 27 grudnia 2019r. będą obowiązywały od 1 lipca 2020r.;

#ZOSTAŃ W DOMU#

Burmistrz Miasta Kowary oraz
Rada Miasta Kowary

Skip to content