Na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w związku z istniejącym stanem zagrożenia epidemiologicznego zarząd cmentarza wprowadza następujące zasady:

  1. Należy utrzymać odstęp pomiędzy osobami odwiedzającymi cmentarz, który wynosi 2 metry.
  2. Przy grobie może przebywać tylko jedna osoba lub dwie osoby o ile są rodziną.
  3. Zabronione jest gromadzenie się osób na terenie całego cmentarza.
  4. Prace porządkowe przy grobach powinny być ograniczone do niezbędnego minimum.
  5. Liczba uczestników pogrzebów nie może przekraczać 5 osób.
  6. Czas uroczystości pogrzebowych należy ograniczyć do minimum, odstęp pomiędzy uczestnikami nie będącymi rodziną powinien być zachowany.
  7. Osoby objęte kwarantanną nie mogą przebywać na cmentarzu.
  8. Administracja cmentarza przyjmuje osoby tylko w sprawach związanych z pogrzebem.
  9. W biurze administracji mogą przebywać tylko 2 osoby.
  10. Osoby poniżej 18 roku życia mogą przebywać tylko w towarzystwie dorosłych

W przypadku naruszenia powyższych zasad Administrator może powiadomić policję.

Skip to content