Od dzisiaj , poniedziałku (30.03. 2020 r) Urząd Miejski w Kowarach uruchomił specjalne konto bankowe o numerze 82 1020 5226 0000 6702 0673 9371, na które mieszkańcy i firmy dokonywać mogą wpłat na walkę z koronawirusem. Zebrane środki przeznaczone zostaną na zakup maseczek, środków dezynfekcyjnych i innych środków ochrony osobistej. Zakupione materiały będą przekazane protokolarnie osobom potrzebującym, instytucjom, a przede wszystkim służbie zdrowia funkcjonującej na terenie miasta.
PKO BP 82 1020 5226 0000 6702 0673 9371

Burmistrz Miasta Kowary
Elżbieta Zakrzewska
Skip to content