Jeśli mieszkasz w lokalu komunalnym i nie jesteś zadowolony z jego standardu możesz to zmienić. Posiadając środki finansowe możesz zainwestować w najmowany lokal, tak by podwyższyć ten standard, poprawić funkcjonalność i swoje samopoczucie.

Pamiętaj o najważniejszej sprawie, lokal w którym mieszkasz nie jest Twoją własnością. Musisz więc uzyskać pozwolenie od wynajmującego na prace, które planujesz wykonać. Zwróć się do ZEZK z podaniem o wyrażenie zgody na wykonanie prac związanych z ulepszeniem lokalu. Po uzyskaniu zgody wynajmującego musisz koniecznie podpisać umowę, w której zostanie określony zakres prac oraz sposób rozliczenia poniesionych nakładów.

Kto powinien zapłacić za ulepszenie

Z jednej strony to najemcy zależy na dostosowaniu lokalu do własnych potrzeb, z drugiej zaś lokal prędzej czy później może z powrotem trafić do wynajmującego. Istotna jest tutaj kwestia co uznajemy za ulepszenie lokalu.

Na najemcy spoczywa obowiązek ponoszenia drobnych nakładów, które związane są z normalnym użytkowaniem lokalu jak:

  • drobne naprawy podłóg, drzwi i okien
  • malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych
  • drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody
  • tapetowanie, naprawy tynków i sufitów
  • naprawa oraz konserwacji  wbudowanych mebli, kuchni, podgrzewaczy wody, urządzeń sanitarnych, osprzętu i zabezpieczeń elektrycznych (z wyłączeniem przewodów)
  • Po zakończeniu najmu i opróżnieniu lokalu, najemca jest obowiązany odnowić lokal i dokonać w nim napraw

Nakłady ulepszające, jak sama nazwa wskazuje, prowadzą do zwiększenia wartości lub użyteczności rzeczy najętej. Zgodnie z art. 676 K.c., jeżeli najemca ulepszył rzecz najętą (np. lokal), wynajmujący, w braku odmiennej umowy, może według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego (tj. stanu istniejącego przed dokonaniem ulepszeń).  Pamiętać też należy, że roszczenia związane z ulepszeniami powstają dopiero po zakończeniu najmu, a nie z chwilą ich dokonania. Stąd też nie powinny być realizowane w trakcie trwania stosunku najmu.

Decydująca jest wartość ulepszeń z chwili zwrotu. Może się zatem okazać, że po zakończeniu najmu wartość ulepszeń dokonanych kilka czy kilkanaście lat wcześniej przedstawia tylko niewielki ułamek poniesionych wówczas kosztów.

Skip to content