Mieszkańcy Gminy Kowary, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, otrzymali możliwość zmniejszenia zadłużenia z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych, użytkowych lub garaży stanowiących mieszkaniowy Zasób Gminy poprzez jego odpracowanie.
Podpowiadamy jak skorzystać z tego bardzo korzystnego sposobu na zmniejszenie zadłużenia.

Podstawa prawna

W dniu 18.05.2016 zostało wydane przez Burmistrza Miasta Kowary Zarządzenie nr 55/2016 w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego. Świadczenie to polega na wykonaniu przez osobę posiadająca zadłużenie wobec Gminy Kowary – Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach określonych prac wskazanych przez wynajmującego.

Kto może odpracować dług

Z takiej formy spłaty zadłużenia mogą, w pierwszej kolejności, skorzystać osoby posiadające zadłużenie wobec ZEZK Kowary przekraczające 5000 zł oraz osoby wobec których nie jest prowadzona skuteczna egzekucja komornicza.

Odpracowanie długu jest dobrowolne i nieokreślone czasowo. Każda osoba, która spełnia powyższe kryteria może w dowolnym momencie złożyć wniosek o odpracowanie.

Jakie prace mogą być wykonywane

Przedmiotem świadczenia mogą być:

  • drobne prace budowlane jak: tynkowanie , szpachlowanie, malowanie, prace przygotowawcze przed remontami klatek schodowych
  • prace ziemne: wykonywanie wykopów, obkopywanie fundamentów, układanie drenażu i izolacji
  • drobne prace przy remontach dachów: zrywanie zużytych pokryć, uzupełnianie deskowania, montaż pokryć i obróbek blacharskich
  • prace rozbiórkowe
  • drobne prace biurowe i administracyjne

Forma rozliczenia

Wykonane prace będą rozliczane miesięcznie, a stawka wynosi 8 zł za każdą przepracowaną godzinę.

Jak zgłosić chęć odpracowania długu

  1. Należy złożyć wniosek o odpracowanie zadłużenia. Wniosek dostępny jest w siedzibie ZEZK oraz na stronie Urzędu Miasta Kowary http://www.bip.kowary.pl/public/?id=96428&id_document=13798
  2. Zainteresowany dłużnik po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku podpisuje umowę dotyczącą wykonania świadczenia rzeczowego na rzecz ZEZK Kowary oraz zobowiązuje się do wykonania zleconych prac
Skip to content