Zarząd     Eksploatacji    Zasobów    Komunalnych     w    Kowarach  Dworcowa 11, ogłasza  przetarg  nieograniczony  ustny  na wynajem  wolnego garażu  przy ul. Jagiellońskiej 4 w Kowarach.  Przedmiotem    przetargu    jest   wysokość   czynszu    najmu    za  1  m2  powierzchni użytkowej garażu o pow. 24,10 m2.  Przetarg odbędzie  się  w  dniu  17.10.2017 r.  o  godz. 10.00 w siedzibie  Zarządu     Eksploatacji     Zasobów      Komunalnych     w     Kowarach ul. Dworcowa 11.  Wadium  w  wysokości  200 zł  należy  wpłacić   na  konto ZEZK- PKO  o/Kowary   Nr 45  1020  2124  0000  8102 0011 0635   do  godz. 10.00.   Wadium  winno  w  dniu  przetargu  być zaksięgowane na koncie ZEZK  Kowary.  Jednocześnie  informujemy,  iż  warunkiem  przystąpienia  do przetargu  jest posiadanie pojazdu mechanicznego.  Bliższych    informacji    udziela     Dział     Administracji     ZEZK   tel.  ( 075) 718-23-08 wew.33)

Mieszkania socjalne, komunalne
i do remontu

Mieszkania socjalne, komunale i do remontu w zakresie własnym, przeznaczone dla osób i rodzin o niskich dochodach. Dowiedz się kto może zostać najemcą i jakie są zasady przydziału mieszkań.

Wspólnoty
mieszkaniowe

 • Ogłoszenia o zebraniach
 • ZEZK jako zarządca

Lokale
użytkowe

 • Jak zostać najemcą lokalu
 • Lista wolnych lokali

Zgłoś awarię

Telefony alarmowe do dyżurnego elektryka, hydraulika, techników oraz służb ratowniczych.

Jak spłacić zadłużenie

Odpracowanie długi, rozłożenie na raty, dodatki mieszkaniowe i inne sposoby spłaty zadłużenia.

Jak załatwić sprawę

Praktyczne podpowiedzi jak możliwie szybko i w prawidłowy sposób załatwić konkretne sprawy w ZEZK.

Poradnik lokatora

Zbiór porad przydatnych dla osób wynajmujących mieszkanie z mieszkaniowego zasobu gminy.

Czym zajmuje się ZEZK

Zarządzanie lokalami i budynkami gminy, obsługa wspólnot mieszkaniowych i wiele więcej.

Działy i pracownicy

Wykaz działów i pracowników firmy.  Dowiedz się gdzie załatwisz konkretną sprawę.

Projekty ZEZK

Projekty przygotowane i zrealizowane przez ZEZK.

Dla wykonawców

Ogłoszenia o przetargach na roboty
w budynkach gminnych i wspólnotach.
Dla wykonawców zewnętrznych.

Odpowiedzi na często zadawane pytania

 • Jak wynająć mieszkanie od gminy

  W przygotowaniu…

 • Jak uzyskać dodatek mieszkaniowy

  Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, a także spełniające określone warunki (Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych Dz.U. Nr 71, poz.734), mają możliwość ubiegania się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowarach o dodatek mieszkaniowy. Dodatek mieszkaniowy stanowi formę pomocy w obniżeniu kosztów utrzymania mieszkania. Po jego przyznaniu MOPS przez …czytaj dalej

 • Praca za dług

  Mieszkańcy Gminy Kowary, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, otrzymali możliwość zmniejszenia zadłużenia z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych, użytkowych lub garaży stanowiących mieszkaniowy Zasób Gminy poprzez jego odpracowanie. Podpowiadamy jak skorzystać z tego bardzo korzystnego sposobu na zmniejszenie zadłużenia.

 • Jak rozłożyć dług na raty

  W przygotowaniu…